Afscheidsrede Professor Dr. Luciano Fasotti

Luciano Fasotti was bestuurslid van GSV Toekomst voor hij naar het Nijmeegse verhuisde en vervulde bij GSVT meerdere jaren de functie van sportdirecteur.

Wij wensen hem nog vele jaren om van zijn emeritaat te genieten.

Professor Dr. Luciano Fasotti, hoogleraar Klinische Neuropsychologie aan de Faculteit van Sociale Wetenschappen  van de Radboud University Nijmegen

hield op 24 februari 2024 zijn afscheidsrede als professor met als thema : Cognitieve compensatietraining : pleister op de wonde ? waarin hij zijn arbeid op het gebied van de revalidatie van cognitieve processen na een verworven hersenletsel samenvat en becommentarieert. Het zuiver trainen van cognitieve functiestoornissen, ook met behulp van computertechnologie, blijkt dan onvoldoende succesvol ,maar het aanleren van compensatiestrategieën om toch geheugen- en aandachtsactiviteiten te kunnen verrichten en een hogere graad van maatschappelijke participatie te bereiken is meer belovend en daaraan heeft prof. Fasotti in niet geringe mate bijgedragen, resulterend in meerdere nationale en internationale erkenningen. In 2017 won hij oa. de Otto Deetmanprijs.

 

 

 

 

 

 

 


GSVT Quiz 2023 - 14 oktober 2023

Hou alvast deze datum vrij in je agenda ?

Zaterdag 14 Oktober 2023 20 uur, locatie OC De Schans in Hechtel


Overlijden Ben Liebens

Met diepe droefenis melden wij u het overlijden van Ben Liebens.  Hij speelde jaren voor het powerchairhockey team van GSVT en won ooit de wisseltrofee Jef Meysen.  Ons intens medeleven aan familie en vrienden bij dit grote verlies.

Wie online wil condoleren kan dit via deze link : https://www.uitvaartcentrum-mathei.be/overledene/ben-liebens/

 


Een mooi gebaar.

Op donderdag 19 januari 2023 was er een ontmoeting tussen Peter Van Hout en Guido Roex. Peter is voorzitter van ViGe Hasselt, de vroegere GSVT-torbalkern. Guido is kernverantwoordelijke van de huidige ViGe-kern van GSVT (torbal en showdown).

De spelers van onze vroe-gere torbalkern behaalden onder GSVT behoorlijk wat successen in nationa-le en internationale toer-nooien en kampioen-schappen. Dat gebeurde met name in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw.

 

Bijgevolg brachten ze in die periode heel wat bekers mee naar huis. Toen ze elf jaar geleden besloten om onze club te verlaten en als ViGe Hasselt zelfstandig verder te gaan, werden deze bekers on-dergebracht in het archief van GSVT.

Maar onlangs besloot het GSVT-bestuur in te gaan op het verzoek van ViGe Hasselt om de bekers, die zij destijds behaalden, alsnog te mogen ontvangen.

De overhandiging aan Peter Van Hout door Guido Roex gebeurde dus op 9 januari. Ikzelf, fotograaf van dienst, legde de gebeurtenis vast voor de eeuwigheid.


Denis Jaeken en zijn bijdrage voor het Belgische Paralypische Comité.

Op de Paralympic Sport Awards, die plaatsvonden op 2 februari in Brussel, werd ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om een persoon te eren wiens bijdrage aan de ontwikkeling van de paralympische beweging in België bijzonder uitzonderlijk was.

Dokter Denis Jaeken, voorzitter van het Belgian Paralympic Committee van 1989 tot 2009, is ongetwijfeld een van de personen die de geschiedenis van onze beweging heeft vormgegeven. Gelijktijdig met de grote ontwikkelingen die de Paralympische beweging in deze periode wereldwijd kende, groeide ook de Belgische tak van de beweging.

Voor huidig BPC-voorzitter Marc Vergauwen was dit de gelegenheid om hulde te brengen aan de talrijke acties, soms uitgevoerd in de schaduw, en de inzet van een persoon zonder wie het Belgian Paralympic Committee niet zou zijn wat het vandaag is.

“1989 was een belangrijk jaar voor de Paralympische sport. Niet alleen zag het International Paralympic Committee het licht, maar in België vond dat jaar ook een belangrijke wissel van de wacht plaats: revalidatiearts Denis Jaeken werd voorzitter van BPC, toen nog gekend onder de naam “Belgische Sportvereniging voor gehandicapten” of BSVG. Aanvankelijk werd hijvoorzitter ‘ad interim’, maar hij zou uiteindelijk tot 2009 de rol van voorzitter vervullen.

De Paralympische sport kende in de 20 jaar wereldwijd een gigantische evolutie, en onder het voorzitterschap van Dokter Jaeken zag bijgevolg ook een nieuw nationale structuur het licht, hetgeen ons toeliet te blijven meedingen naar de medailles op de Spelen.

Daar waar onze beweging voorheen volledig rekende op het werk van vrijwilligers, werden inde jaren 90de eerste personeelsleden aangeworven, eerst regionaal en later ook nationaal. In 2001 veranderde de BSVG van naam. Het Belgian Paralympic Committee was geboren.

De internationale samenwerking met het olympisme maakte van de Paralympische Spelen een steeds belangrijkere uitdaging. Om de verdere professionalisering te blijven verzekeren, zag hij in 2009 dan ook de tijd gekomen voor vers bloed, en klopte hij op de deur van de onswelgekende Anne d’Ieteren.

Denis bleef ook na zijn afscheid van BPC een zeer belangrijke pion binnen de Paralympische sport, onder meer als bestuurder van het European Paralympic Committee. En ook lokaal, in de ontwikkeling van de g-sport in het Limburgse, speelt Denis Jaeken al decennialang een cruciale rol.

Het is dan ook met heel veel plezier, en uiteraard ook met veel trots, dat ik hier vanavond in naam van het Belgian Paralympic Committee, onze voormalige voorzitter Dokter Denis Jaeken de 2e Legacy Award in onze geschiedenis mag overhandigen.”


GSVT Sportmix uit de startblokken

Ghislain Hendrickx


Na vele voorbereidingen zijn we eindelijk zover GSVT start vandaag zijn Sportmix 2022.  In samenwerking met G-SportVlaanderen demonstreren we vier verschillende G-sporttakken van onze in totaal 11 sportkernen, verspreid over heel Limburg.  Rolstoelbasket houdt een vier ploegentoernooi, Rolstoeldansen organiseert een Internationale danscompetitie, Rolstoelrubgy zal demonstratiewedstrijden houden en last bus not least zal er ook voor eerst een Showdown competitie te zien zijn.  Daarnaast is er een tentoonstelling die het veertig jarig bestaan van GSVT en al zijn sporttakken toont.

Toegang is gratis en op zondag kan er als bezoeker ook actief worden meegedaan.

Locatie : Sportpark De Soeverein, Sportveldenstraat 10 te Lommel


Nu inschrijven voor Sportmix BBQ

Met onze GSVT Sportmix op 24 en 25 september 2022 in de Soeverein in Lommel tonen we diverser G-Sporttakken aan het grote publiek.

Op zaterdagavond kan u deelnemen aan een feestelijke barbecue.

Hiervoor dient u wel op voorhand in te schrijven via deze link.

Op donderdag 15 september zullen de inschrijvingen voor BBQ worden afgerond.

Wees er dus tijdig bij !