Over GSVT


Gehandicapten Sport Vereniging Toekomst vzw werd opgericht in 1982. Afgekort GSV Toekomst vzw of GSVT vzw.

De statuten en alle wijzigingen zijn na te lezen op de website van het Staatsblad. Het ondernemingsnummer van de vereniging is 0423.504.671. Het adres van de maatschappelijke zetel is Kerkhovensesteenweg 144 te Lommel

Lid worden?

Wist je dat je heel gemakkelijk lid kan worden van onze vereniging?Info lidmaatschap

Raad van bestuur


Voorzitter
Greet Bervoets

Penningmeester
Denis Jaeken

Secretaris 
Frederik Windey

Medisch verantwoordelijke
Denis Jaeken

Kernverantwoordelijken


Atletiek
Denis Jaeken

Omnisport Neerharen en G-voetbal
Gerda Nelles

Omnisport Kiewit
Karen Thoonen

Paracycling
Yvo Beckers

Powerchairhockey
Hilaire Swerts

Rolstoelbasket
Frans Briers

Rolstoeldansen Sensation
Johan Bergs, Rudi Janssen

Rolstoelrugby
Frederik Windey

Torbal
Guido Roex

Showdown
Guido Roex

Zwemmen
Agnes Speetjens

Eénmaal per jaar komt de algemene vergadering samen om de beleidslijnen uit te zetten, de financiële toestand en het sportieve gebeuren van het voorbije (en toekomende) jaar te bespreken en te evalueren. Aanpassingen aan de statuten dienen ook steeds de goedkeuring van de algemene vergadering te hebben.

Enkel leden van de algemene vergadering (raad van bestuur en kernverantwoordelijken) hebben stemrecht.

In het kader van een open beleid worden steeds alle leden van de vereniging uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene vergadering zodat ieder lid kan kennismaken met de werking van hun vereniging.

De statuten verschenen in het Staatsblad.

De oorspronkelijke statuten verschenen in 1982 maar werden volledig vervangen tijdens de bijzonder algemene vergadering van 14 februari 2006. Deze statuten verschenen op 5 februari 2007 in het Staatsblad.

Lid worden?


Hoe word je lid van GSV Toekomst en welke stappen moet ik ondernemen....?

Heb je al een keuze kunnen maken welke sport je graag wil beoefenen of leren kennen? Dan neem je best eens een kijkje onder de rubriek ‘sporttakken‘. Hier kan je meer info vinden over o.a. de verschillende mogelijkheden, de trainingslocatie, -momenten en wie je moet contacteren.

Lid worden van een vereniging zal meestal ook inhouden dat je lidgeld moet betalen en wil je competitie gaan doen dan is een medische classificatie ook noodzakelijk.

Het is ook raadzaam om vooraf bij je huisarts na te vragen of je geschikt bent om bepaalde sporten te beoefenen.

De federatie, Parantee vzw,  heeft omwille van de digitalisering, financiële en ecologische overwegingen de papieren lidkaart afgeschaft.

Naar aanleiding van het nieuwe decreet ‘gezond en ethisch sporten’ werd ook het medisch geschiktheidsattest (voorheen document 24) afgeschaft. We raden iedereen wel sterk aan om de online vragenlijst op www.sportkeuring.be in te vullen en rekening te houden met het advies of een preventief sportmedisch onderzoek raadzaam is of niet.

Een update van het huishoudelijk reglement van de federatie, met de aanpassingen op basis van bovenstaande beslissingen, vind je op de site van Parantee-Psylos vzw

Lidmaatschap

Men wordt lid van de vereniging door jaarlijkse storting van € 60,00 op rekeningnr. BE48 3350 4326 0127 van GSVT. Bij overschrijving noteer je liefst ook je naam en sportkern.

Je kan het hele seizoen (van september tot augustus) instappen.

Als je in 1 gezin met meerdere personen lid wilt worden van GSVT dan heb je geluk, want vanaf het tweede gezinslid krijg je een korting.

Door dit lidgeld te betalen bij GSVT ben je automatisch verzekerd en wordt je ook automatisch lid van de federatie, Parantee vzw.

Instapperiode 1ste lid 2de gezinslid 3de gezinslid
September tot november € 60,00 € 50,00 € 45,00
December tot februari € 54,00 € 44,00 € 39,00
Maart tot mei € 48,00 € 38,00 € 33,00
Juni tot augustus € 42,00 € 32,00 € 27,00

Voor onze leden: info ivm lidgeld

Als lid van een sportclub kan je bij je ziekenfonds een tegemoetkoming krijgen voor het betaalde lidgeld. Op hun website kan je de voorwaarden en het aanvraagdocument downloaden (let op!! het document moet ook ingevuld worden door het GSVT-secretariaat):

CM  LM (Limburg)   De Voorzorg of Helan

Je bent pas lid van GSVT als alle formaliteiten zijn vervuld:

– het aansluitingsdocument vul je volledig in en stuur je dan naar het secretariaat of bezorg je ons via je kernverantwoordelijke. In dit laatste geval heeft hij/zij ook onmiddellijk je gegevens.

– ontvangst van je lidgeld

Lid worden

Classificatie

Om zoveel mogelijk soorten handicaps de kans te geven op een eerlijke wijze competities te bedrijven wordt internationaal een vernuftig systeem van categorieën en klassen gehanteerd.

Thans gebeurt de indeling vooral op basis van functionele basisprincipes. Voor elke sporttak wordt gekeken welke vaardigheden specifiek vereist worden. Op basis hiervan wordt een indeling gerealiseerd. Zo kunnen alle soorten van motorische en visuele handicaps op een gelijkwaardige wijze aan sport doen en kunnen spannende competities ontstaan.

Spasticiteit, verlamming, amputaties, misvormingen,… worden dan niet meer belangrijk maar wel wat men nog kan. En ook dit is weer trainbaar zodat steeds een beter niveau bereikt kan worden.

Voor meer informatie kunt U terecht bij (enkel op afspraak):

Dr. D. Jaeken
de Merodelaan 20
3620 Lanaken

Tel.: 089 71 39 01

Jaarlijkse vrijheidsaanvraag

Een persoon die zijn lidmaatschap wil beëindigen en wil aansluiten bij een andere club kan dit doen door een document 4 aangetekend op te sturen aan de opgezegde club én het Paranteesecretariaat in de periode tussen 1 mei en 30 juni. Als deze procedure correct wordt gevolgd, heeft noch de club, noch Parantee, het recht de vrijheidsaanvraag te weigeren en komt de deelname aan activiteiten gedurende het volgende sportseizoen niet in het gedrang.

De vrijheidsaanvragen treden in werking vanaf 1 juli.

Hier kan je het document downloaden: Parantee-Psylos_Document 4_Vrijheidsaanvraag

Verzekering

De verzekering van GSVT wordt geregeld via de federatie, Parantee-Psylos vzw. Men is aangesloten bij de (sport)verzekeringsmaatschappij Arena nv. Heb je interesse om de polis en/of de voorwaarden eens te lezen dan kan je dit steeds via volgende link:

schematische voorstelling verzekeringspolis

algemene voorwaarden

algemene voorwaarden rechtsbijstand

Vrijwilligers


Iedere of toch bijna iedere  organisatie valt of staat met de hulp van vrijwilligers. Zonder al die duizenden mensen die zich vrijwillig inzetten voor de medemens, en dit om allerlei redenen, zouden veel organisaties het heel moeilijk hebben.

En dat is bij GSVT niet anders. Zonder onze vrijwilligers zou het moeilijk zijn om onze leden wekelijks hun activiteiten te laten doen of aan laten mee te doen.

Via deze weg willen wij onze vrijwilligers of kandidaat vrijwilligers informeren over het vrijwilligerswerk.

De wetgeving hieromtrent is de laatste jaren voortdurend in beweging geweest.
De meest recent info kan u hier weldra vinden.

Trofee Jef Meysen


Jaarlijks wordt er door het bestuur een verdienstelijk sportman of -vrouw verkozen die de wisselbeker Jef Meyssen voor een jaartje mee naar huis mag nemen.

2019 Maarten Claes en Ben Liebens
2018 Bart Paulissen
2017 Peter Genyn
2016 Ronald Breugelmans (postuum)
2015 Peter Genyn
2014 Sofie Cox en Sander Deckx
2013 GSVT jongeren (-18j)
2012 Mariëtte Leurs
2011 Pascal Goossens
2010 Stefan Vrancken
2009 Rolstoelrugbyteam
2008 Jan Boyen
2007 Kevin Lambrechts + Bart Paulissen
2006 Marieke Vervoort
2005 Guido Roex

2004 Elien en Greet Bervoets + Ludwig Budeners
2003 Matheï Bart
2002 Lucienne Swinnen
2001 Silvie Vanstippelen
2000 Miel Timmermans
1999 Sabrina Bellavia
1998 Ronny Forier
1997 Katrien Hoste
1996 Sabrina Bellavia
1995 Guy Bieghs
1994 Sabrina Bellavia
1993 Pierre Vanderheyden
1992 Sabrina Bellavia
1991 Danny Husson
1990 Steve Orens
1989 Sabrina Bellavia
1988 torball heren

Jef was de eerste secretaris van GSVT en nam ooit deel aan de Paralympics.