Denis Jaeken en zijn bijdrage voor het Belgische Paralypische Comité.

Op de Paralympic Sport Awards, die plaatsvonden op 2 februari in Brussel, werd ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om een persoon te eren wiens bijdrage aan de ontwikkeling van de paralympische beweging in België bijzonder uitzonderlijk was.

Dokter Denis Jaeken, voorzitter van het Belgian Paralympic Committee van 1989 tot 2009, is ongetwijfeld een van de personen die de geschiedenis van onze beweging heeft vormgegeven. Gelijktijdig met de grote ontwikkelingen die de Paralympische beweging in deze periode wereldwijd kende, groeide ook de Belgische tak van de beweging.

Voor huidig BPC-voorzitter Marc Vergauwen was dit de gelegenheid om hulde te brengen aan de talrijke acties, soms uitgevoerd in de schaduw, en de inzet van een persoon zonder wie het Belgian Paralympic Committee niet zou zijn wat het vandaag is.

“1989 was een belangrijk jaar voor de Paralympische sport. Niet alleen zag het International Paralympic Committee het licht, maar in België vond dat jaar ook een belangrijke wissel van de wacht plaats: revalidatiearts Denis Jaeken werd voorzitter van BPC, toen nog gekend onder de naam “Belgische Sportvereniging voor gehandicapten” of BSVG. Aanvankelijk werd hijvoorzitter ‘ad interim’, maar hij zou uiteindelijk tot 2009 de rol van voorzitter vervullen.

De Paralympische sport kende in de 20 jaar wereldwijd een gigantische evolutie, en onder het voorzitterschap van Dokter Jaeken zag bijgevolg ook een nieuw nationale structuur het licht, hetgeen ons toeliet te blijven meedingen naar de medailles op de Spelen.

Daar waar onze beweging voorheen volledig rekende op het werk van vrijwilligers, werden inde jaren 90de eerste personeelsleden aangeworven, eerst regionaal en later ook nationaal. In 2001 veranderde de BSVG van naam. Het Belgian Paralympic Committee was geboren.

De internationale samenwerking met het olympisme maakte van de Paralympische Spelen een steeds belangrijkere uitdaging. Om de verdere professionalisering te blijven verzekeren, zag hij in 2009 dan ook de tijd gekomen voor vers bloed, en klopte hij op de deur van de onswelgekende Anne d’Ieteren.

Denis bleef ook na zijn afscheid van BPC een zeer belangrijke pion binnen de Paralympische sport, onder meer als bestuurder van het European Paralympic Committee. En ook lokaal, in de ontwikkeling van de g-sport in het Limburgse, speelt Denis Jaeken al decennialang een cruciale rol.

Het is dan ook met heel veel plezier, en uiteraard ook met veel trots, dat ik hier vanavond in naam van het Belgian Paralympic Committee, onze voormalige voorzitter Dokter Denis Jaeken de 2e Legacy Award in onze geschiedenis mag overhandigen.”