Afscheidsrede Professor Dr. Luciano Fasotti

Luciano Fasotti was bestuurslid van GSV Toekomst voor hij naar het Nijmeegse verhuisde en vervulde bij GSVT meerdere jaren de functie van sportdirecteur.

Wij wensen hem nog vele jaren om van zijn emeritaat te genieten.

Professor Dr. Luciano Fasotti, hoogleraar Klinische Neuropsychologie aan de Faculteit van Sociale Wetenschappen  van de Radboud University Nijmegen

hield op 24 februari 2024 zijn afscheidsrede als professor met als thema : Cognitieve compensatietraining : pleister op de wonde ? waarin hij zijn arbeid op het gebied van de revalidatie van cognitieve processen na een verworven hersenletsel samenvat en becommentarieert. Het zuiver trainen van cognitieve functiestoornissen, ook met behulp van computertechnologie, blijkt dan onvoldoende succesvol ,maar het aanleren van compensatiestrategieën om toch geheugen- en aandachtsactiviteiten te kunnen verrichten en een hogere graad van maatschappelijke participatie te bereiken is meer belovend en daaraan heeft prof. Fasotti in niet geringe mate bijgedragen, resulterend in meerdere nationale en internationale erkenningen. In 2017 won hij oa. de Otto Deetmanprijs.