Een mooi gebaar.

Op donderdag 19 januari 2023 was er een ontmoeting tussen Peter Van Hout en Guido Roex. Peter is voorzitter van ViGe Hasselt, de vroegere GSVT-torbalkern. Guido is kernverantwoordelijke van de huidige ViGe-kern van GSVT (torbal en showdown).

De spelers van onze vroe-gere torbalkern behaalden onder GSVT behoorlijk wat successen in nationa-le en internationale toer-nooien en kampioen-schappen. Dat gebeurde met name in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw.

 

Bijgevolg brachten ze in die periode heel wat bekers mee naar huis. Toen ze elf jaar geleden besloten om onze club te verlaten en als ViGe Hasselt zelfstandig verder te gaan, werden deze bekers on-dergebracht in het archief van GSVT.

Maar onlangs besloot het GSVT-bestuur in te gaan op het verzoek van ViGe Hasselt om de bekers, die zij destijds behaalden, alsnog te mogen ontvangen.

De overhandiging aan Peter Van Hout door Guido Roex gebeurde dus op 9 januari. Ikzelf, fotograaf van dienst, legde de gebeurtenis vast voor de eeuwigheid.