Online Paas-Quiz op 17 april 2021 om 20u.

Online Paas-Quiz op 17 april 2021 om 20u.

Het ziet er niet naar uit dat je op zaterdag 17 april al op een terrasje kan genieten van een hapje en drankje.
Zet dus de drankjes en hapjes die avond dan maar klaar op de salontafel en doe mee aan onze 4de GSVT-Paasquiz. En dit dan volgens de geldende Corona-maatregelen.
 
Inschrijven kan tot 10 april (of tot het aantal van 50 teams is bereikt} door te klikken op onderstaande link. Het is enkel de teamleider die het inschrijfformulier moet indienen.


Algemene Vergadering GSVT vzw. op di. 2 maart 2021, online.

Ghislain Hendrickx


Beste leden

Door de uitzonderlijke omstandigheden zijn we momenteel niet in de mogelijkheid om een fysieke algemene ledenvergadering te laten plaatsvinden.

Daarom zal de algemene ledenvergadering plaatsvinden via een zoommeeting op dinsdag 2 maart 2021 om 20u00.

Deze algemene vergadering is er voor de werkende leden maar toch houden wij eraan om alle leden van de vereniging uit te nodigen. Enkel de werkende leden zijn stemgerechtigd.

Wenst u als lid van GSVT deze zoommeeting bij te wonen stuur dan een email naar het secretariaat voor 28 februari 2021. U zal dan tijdig de link ontvangen om te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering.

Agenda:

 • Welkom door de voorzitter
 • Voorstelling bestuursleden (werkende leden): ontslag – benoeming
 • Financieel verslag: toelichting door de penningmeesster
 • Sportief verslag 2020: toelichting door de kernverantwoordelijken
 • Planning 2021
 • Wisselbeker Jef Meyssen en trofee voor de vrijwillig(st)er van het jaar: omwille van de corona- crisis is er dit jaar geen uitreiking van deze bekers
 • Varia

 

De link om deel te nemen aan deze ledenvergadering zal u ontvangen per email.


Nieuwe website gsvt.be

Ghislain Hendrickx


Sinds april 2020 is de nieuwe website van GSVT online op www.gsvt.be.

Onze nieuwe website:

 • Geeft een algemene voorstelling van GSVT
 • Geeft een overzicht van de verschillende bestuursleden en werking

Via onze nieuwe website:

 • Kan je lid worden
 • Kan je jezelf inschrijven om een sport te komen proberen
 • Publiceren we nieuws (algemeen en per sporttak)
 • Kondigen we onze evenementen aan


Afgelastingen

Ghislain Hendrickx


Ook onze sporters worden getroffen door de genomen maatregelen:

 • Alle sportaccommodaties in Hasselt zijn voorlopig gesloten tot 3 april.
 • Voor rolstoelrugby: geen competitie in Nederland, geen Bernd Best in Keulen en ook Egmond Open in Denemarken is afgelast.
 • Het Belgisch kampioenschap rolstoeldansen is eveneens geannuleerd.


Studenten vragen uw hulp en medewerking: masterproef De Boeck

Ghislain Hendrickx


Beste ouders en jongeren,

Als studenten Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie aan de Universiteit Antwerpen verrichten wij in het kader van onze masterproef een onderzoek naar het gebruik van hulpmiddelen bij kinderen en jongeren tussen 12 en 18 jaar zonder voorarm/hand. Graag willen we onderzoeken wat  hulpmiddelen kunnen betekenen, of reeds betekenen, voor jongeren in hun dagelijkse activiteiten en sport. Hiervoor hadden wij graag jullie ideeën en eventuele ervaringen in verband met hulpmiddelen verzameld. Via google form hebben we een vragenlijst opgesteld. Deze is volledig anoniem en deze antwoorden worden enkel gebruikt in functie van onze masterproef. 

De vragenlijst bestaat uit 3 grote onderdelen. We bevragen het gebruik van hulpmiddelen, jullie ervaring hiermee en de toekomst hieromtrent.

Er zijn zowel open als gesloten vragen. Bij de gesloten vragen zijn er 5 antwoordmogelijkheden waarbij telkens 1 bolletjeaangeduid kan worden, tenzij anders vermeld. Na elke gesloten vraag is er steeds de mogelijkheid om je antwoord te verduidelijken.

Gelieve de vragenlijst zo eerlijk mogelijk in te vullen. Het beantwoorden van de vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten in beslag. De ouders mogen zeker helpen de vraag te verduidelijken, maar het antwoord dient wel van het kind zelf te komen.

Alvast bedankt voor jullie medewerking. 

Hieronder de link naar onze vragenlijst:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtt1F5zmzEA671MHk2N0Ct96-rC6Cpsv9fTrq571l1piCfHg/viewform?usp=sf_link

Bij vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Met vriendelijke groeten 

Marieke De Boeck en Jens Ysenbaardt

marieke.deboeck@student.uantwerpen.be

jens.ysenbaardt@student.uantwerpen.be


4de GSVT-Paasquiz: uitgesteld

Ghislain Hendrickx


Ook onze quiz is ten prooi gevallen aan het corona-virus. Wij stellen de quiz uit tot een later te bepalen datum ofwel in het najaar ofwel wordt het 2021. Wij houden u verder op de hoogte.

De ingeschreven teams werden via email op de hoogte gebracht en hebben de mogelijkheid hun inschrijfgeld terug te vragen of hun inschrijving te behouden en alzo verzekerd te zijn van een plaatsje op de quiz later dit jaar of volgend jaar.

Er waren dit jaar reeds 25 teams ingeschreven. Hiervan waren er 11 ook al in orde met het inschrijfgeld.


Resultaat Sybrun PK 2019

Ghislain Hendrickx


Tijdens het PK op 20 april te Genk verpulverde Sybrun zijn record op de 800m. Hij verbeterde zijn persoonlijk record met meer dan 10 seconden. Zijn nieuwe besttijd is nu 2’30″57


Engie’s Talent 2019: Sam de Visser

Ghislain Hendrickx


Tijdens een mooie sportavond, op 200 dagen voor de Paralympics #Tokyo2020, werden in Schaarbeek de Paralympic Sport Awards 2019 uitgereikt. Tevens was er de viering van 60 jaar Belgian Paralympic Committee. Dit alles in aanwezigheid van HKH Prinses Astrid en prins Lorenz.

Er werd o.a. ook postuum hulde gebracht aan Marieke Vervoort.

Voor ons eigenste zwemtalent Sam de Visser was het ook een bijzondere avond. Hij mocht de trofee Engie’s Talent 2019 in ontvangst nemen!