Algemene Vergadering GSVT vzw. op di. 2 maart 2021, online.


Beste leden

Door de uitzonderlijke omstandigheden zijn we momenteel niet in de mogelijkheid om een fysieke algemene ledenvergadering te laten plaatsvinden.

Daarom zal de algemene ledenvergadering plaatsvinden via een zoommeeting op dinsdag 2 maart 2021 om 20u00.

Deze algemene vergadering is er voor de werkende leden maar toch houden wij eraan om alle leden van de vereniging uit te nodigen. Enkel de werkende leden zijn stemgerechtigd.

Wenst u als lid van GSVT deze zoommeeting bij te wonen stuur dan een email naar het secretariaat voor 28 februari 2021. U zal dan tijdig de link ontvangen om te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering.

Agenda:

  • Welkom door de voorzitter
  • Voorstelling bestuursleden (werkende leden): ontslag – benoeming
  • Financieel verslag: toelichting door de penningmeesster
  • Sportief verslag 2020: toelichting door de kernverantwoordelijken
  • Planning 2021
  • Wisselbeker Jef Meyssen en trofee voor de vrijwillig(st)er van het jaar: omwille van de corona- crisis is er dit jaar geen uitreiking van deze bekers
  • Varia

 

De link om deel te nemen aan deze ledenvergadering zal u ontvangen per email.