Studenten vragen uw hulp en medewerking: masterproef De Boeck


Beste ouders en jongeren,

Als studenten Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie aan de Universiteit Antwerpen verrichten wij in het kader van onze masterproef een onderzoek naar het gebruik van hulpmiddelen bij kinderen en jongeren tussen 12 en 18 jaar zonder voorarm/hand. Graag willen we onderzoeken wat  hulpmiddelen kunnen betekenen, of reeds betekenen, voor jongeren in hun dagelijkse activiteiten en sport. Hiervoor hadden wij graag jullie ideeën en eventuele ervaringen in verband met hulpmiddelen verzameld. Via google form hebben we een vragenlijst opgesteld. Deze is volledig anoniem en deze antwoorden worden enkel gebruikt in functie van onze masterproef. 

De vragenlijst bestaat uit 3 grote onderdelen. We bevragen het gebruik van hulpmiddelen, jullie ervaring hiermee en de toekomst hieromtrent.

Er zijn zowel open als gesloten vragen. Bij de gesloten vragen zijn er 5 antwoordmogelijkheden waarbij telkens 1 bolletjeaangeduid kan worden, tenzij anders vermeld. Na elke gesloten vraag is er steeds de mogelijkheid om je antwoord te verduidelijken.

Gelieve de vragenlijst zo eerlijk mogelijk in te vullen. Het beantwoorden van de vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten in beslag. De ouders mogen zeker helpen de vraag te verduidelijken, maar het antwoord dient wel van het kind zelf te komen.

Alvast bedankt voor jullie medewerking. 

Hieronder de link naar onze vragenlijst:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtt1F5zmzEA671MHk2N0Ct96-rC6Cpsv9fTrq571l1piCfHg/viewform?usp=sf_link

Bij vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Met vriendelijke groeten 

Marieke De Boeck en Jens Ysenbaardt

marieke.deboeck@student.uantwerpen.be

jens.ysenbaardt@student.uantwerpen.be