Hoe lid worden?

Hoe word je lid van GSV Toekomst en welke stappen moet ik ondernemen....?

Heb je al een keuze kunnen maken welke sport je graag wil beoefenen of leren kennen? Dan neem je best eens een kijkje onder de rubriek 'sporttakken'. Hier kan je meer info vinden over o.a. de verschillende mogelijkheden, de trainingslocatie, -momenten en wie je moet contacteren.

Lid worden van een vereniging zal meestal ook inhouden dat je lidgeld moet betalen en wil je competitie gaan doen dan is een medische classificatie ook noodzakelijk.

Het is ook raadzaam om vooraf bij je huisarts na te vragen of je geschikt bent om bepaalde sporten te beoefenen.

De federatie, Parantee vzw,  heeft omwille van de digitalisering, financiële en ecologische overwegingen de papieren lidkaart afgeschaft.

Naar aanleiding van het nieuwe decreet 'gezond en ethisch sporten' werd ook het medisch geschiktheidsattest (voorheen document 24) afgeschaft. We raden iedereen wel sterk aan om de online vragenlijst op www.sportkeuring.be in te vullen en rekening te houden met het advies of een preventief sportmedisch onderzoek raadzaam is of niet.

Een update van het huishoudelijk reglement van de federatie, met de aanpassingen op basis van bovenstaande beslissingen, vind je hier.

Lidmaatschap

Men wordt lid van de vereniging door jaarlijkse storting van € 60,00 op rekeningnr. BE48 3350 4326 0127 van GSVT. Bij overschrijving noteer je liefst ook je naam en sportkern.

Je kan het hele seizoen (van september tot augustus) instappen.

Als je in 1 gezin met meerdere personen lid wilt worden van GSVT dan heb je geluk, want vanaf het tweede gezinslid krijg je een korting.

Instapperiode                                      1ste lid          2de gezinslid          3de gezinslid

september tot november                     € 60,00              € 50,00                   € 45,00

december tot februari                          € 54,00              € 44,00                   € 39,00

maart tot mei                                        € 48,00              € 38,00                   € 33,00

juni tot augustus                                   € 42,00              € 32,00                   € 27,00

Door dit lidgeld te betalen bij GSVT ben je automatisch verzekerd en wordt je ook automatisch lid van de federatie, Parantee vzw.

Voor onze leden: info ivm lidgeld

Als lid van een sportclub kan je bij je ziekenfonds een tegemoetkoming krijgen voor het betaalde lidgeld. Op hun website kan je de voorwaarden en het aanvraagdocument downloaden (let op!! het document moet ook ingevuld worden door het GSVT-secretariaat):

CM  LM (Limburg)   De Voorzorg

Je bent pas lid van GSVT als alle formaliteiten zijn vervuld:

- het aansluitingsdocument: dit vul je volledig in en stuur je dan naar het secretariaat of bezorg je ons via je kernverantwoordelijke. In dit laatste geval heeft hij/zij ook onmiddellijk je gegevens.

Lid worden

- ontvangst van je lidgeld

Classificatie

Om zoveel mogelijk soorten handicaps de kans te geven op een eerlijke wijze competities te bedrijven wordt internationaal een vernuftig systeem van categorieën en klassen gehanteerd.

Thans gebeurt de indeling vooral op basis van functionele basisprincipes. Voor elke sporttak wordt gekeken welke vaardigheden specifiek vereist worden. Op basis hiervan wordt een indeling gerealiseerd.

Zo kunnen alle soorten van motorische en visuele handicaps op een gelijkwaardige wijze aan sport doen en kunnen spannende competities ontstaan.

Spasticiteit, verlamming, amputaties, misvormingen,… worden dan niet meer belangrijk maar wel wat men nog kan.

En ook dit is weer trainbaar zodat steeds een beter niveau bereikt kan worden.

Voor meer informatie kunt U terecht bij (enkel op afspraak):

Dr. D. Jaeken

de Merodelaan 20, 3620 Lanaken

tel.: 089 71 39 01

Jaarlijkse vrijheidsaanvraag

Een persoon die zijn lidmaatschap wil beëindigen en wil aansluiten bij een andere club kan dit doen door een document 4 aangetekend op te sturen aan de opgezegde club én het Paranteesecretariaat in de periode tussen 1 mei en 30 juni. Als deze procedure correct wordt gevolgd, heeft noch de club, noch Parantee, het recht de vrijheidsaanvraag te weigeren en komt de deelname aan activiteiten gedurende het volgende sportseizoen niet in het gedrang.

De vrijheidsaanvragen treden in werking vanaf 1 juli.

Hier kan je het document downloaden: Parantee-Psylos_Document 4_Vrijheidsaanvraag

Verzekering

De verzekering van GSVT wordt geregeld via de federatie, Parantee vzw. Men is aangesloten bij de (sport)verzekeringsmaatschappij Arena nv. Heb je interesse om de polis en/of de voorwaarden eens te lezen dan kan je dit steeds via volgende link:

verzekeringspolis

bijzondere voorwaarden

algemene voorwaarden rechtsbijstand

X