Hernieuwing lidgeld 2018-2019

Het is weer tijd om uw lidmaatschap voor het volgende sportseizoen te verlengen.
Via het formulier kan u al uw gegevens doorgeven. Indien u geen lid wenst te blijven dan ook graag aanduiden op het formulier.
Dit is een ideale gelegenheid om uw gegevens up-to-date te brengen in onze ledenlijst. Tevens bent u dan ook op de hoogte welke gegevens wij van u, in het kadere van de privacywetgeving, bij houden.Mogen wij u vragen om voor 30 september het formulier aan ons terug te bezorgen en ook uw lidgeld over te maken.

Lidmaatschap 2018-2019

Het is weer tijd om het lidmaatschap bij GSVT voor het nieuwe sportseizoen te verlengen (of niet). Tevens is het een gelegenheid om een update te doen van uw gegevens.

Sportfederaties en hun aangesloten clubs hebben via het nieuwe decreet op de sportfederaties de machtiging om het rijksregisternummer van de aangesloten leden op te vragen en te bewaren. Het rijksregisternummer is onlosmakelijk verbonden met het aangesloten lid en daardoor het best geschikte instrument om dit lid uniek te identificeren

€ 60,00 / € 50,00 voor een tweede lid in één gezin / € 45,00 voor een derde, vierde, vijfde,... gezinslid

Meer info kan je terugvinden op de website van uw ziekenfonds.

De nieuwe Europese privacy wetgeving (GDPR of AVG), welke op 25 mei 2018 in werking is getreden, heeft ook gevolgen voor ons. De gegevens welke u hierboven verstrekt zullen louter gebruikt worden om de goede werking van de vereniging te verzekeren en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Lees onze privacyverklaring op de website www.gsvt.be


 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

X